Vad betyder hållbart lärande -egentligen?

På skolverkets hemsida definieras entreprenöriellt lärande som att utveckla och stimulera kompetenser som bland annat innefattar att ta initiativ, ansvar och gå från idé till handling. Utöver det så innebär det också att samarbeta, kommunicera och fatta beslut. Skolverket vill också sammanfoga företagare och entreprenör till samma begrepp som innebär att vilja förändra och utveckla på sociala, ekonomiska eller kulturella plan.

Eva Grundelius gästbloggade på Dan Frendins blogg (http://dfrendin.com/2013/02/18/hur-skall-vi-definiera-hallbart-larande/ ) och beskrev snarare motsatsen till hållbart lärande. Där menar hon att motsatsen är att lära ut något som är ohållbart eller felaktigt. Vidare fortsätter Grundelius att motsatsen till hållbart lärande också kan innebära att lära ut irrelevant information som inte kommer längre än arbetsminnet hos åhöraren, som med andra ord inte kommer att lagra denna information till långtidsminnet. Grundelius beskriver en process som centrerar kring ordet djup i olika aspekter så som djuplyssning, fråga och tala. Det är viktigt att lyssna intensivt till andra och sig själv och att våga ifrågasätta och dela sina tankar.

Under föreläsningen med Lennarth Bernhardsson (16-04-15) handlar hållbart lärande om att hantera och ta till sig information. Diskussionen fortsatte med att misstag leder till erfarenheter, som gör att det kan underlätta att veta hur beslut bör fattas i liknande situationer i framtiden. Detta måste inte enbart förhålla sig till en entreprenörs situation, jag tror snarare att det handlar om alla människor.

Under föreläsningen avsattes också tid åt att försöka att skilja på begreppen kunskap, vetskap och färdighet. Betyder alla samma sak, eller finns det olikheter?

Jag försökte att hitta definitioner om de tre begreppen och kom fram till följande:

Kunskap: Teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer. (Wikipedia)

Vetskap: Går ut på att veta hur saker och ting förhåller sig i vår värld (http://dixon.hh.se/getc/Intro/Vetande.pdf). Synonymer till vetskap är kännedom, insikt och lärdom (http://www.synonymer.se/?query=vetskap).

Färdighet: Egen förmåga att med både kunskap, erfarenhet och fysiska egenskaper utföra en viss handling (Wikipedia)

Jag känner inte att jag kan dra en slutgiltig slutsats av vad de olika orden betyder och hur de skiljer sig från varandra, men det kan underlätta när jag läser mer om vad just hållbart lärande innebär. Vi blev tilldelade olika artiklar som på olika sätt handlade om hållbart lärande, och jag läste den som heter ”Learning by doing – An exploration of experience, critical incidents and reflection in entrepreneurial learning” (Cope & Watts, 2000).

Det är en studie som gick ut på att sammankoppla livskriser och incidenter med lärandet och hanteringen av företaget under denna tid. Det framkom tydligt vid flera tillfällen att reflektion är nyckeln till att hantera saker som inträffar. Att backa ur sitt perspektiv och se helheten gör det lättare att känna igen de olika beståndsdelarna i en händelsekedja för att lättare känna igen situationen om den uppstår igen. Cope & Watts var tydliga med att dra samband mellan personliga hinder och problem med hur företaget påverkas av detta och kallar det för ”kritiska incidenter” och ”kritiska kriser”. I ett försök att skilja dessa åt jämförs kris med en ekonomisk kris. Slutsatsen som Cope&Watts (2000) drog var att en entreprenör lär sig genom att erfara, och att det kan underlätta för en entreprenör att få stöd utanför företaget med personliga kriser som kan påverka det, en form av mentor. Men det är viktigt att den mentorn förhåller sig opartiskt och inte är på jakt efter någon vinst. Det är viktigt att entreprenören känner förtroende och lugn att anförtro mentorn med sina problem.

Källhänvisningar

Cope, J. & Watts, G. 2000, ”Learning by doing – An exploration of experience, critical incidents and reflection in entrepreneurial learning”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 6, no. 3, pp. 104-124.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: